על סדר היום

כמות צירים והסבר על שיטת הבחירות לנציגי העבודה לועידת ההסתדרות לנעמת ולמרחבים

הסבר על שיטת הבחירות לנציגי העבודה לועידת ההסתדרות לנעמת ולמרחבים

אשה תבחר מתוך מי שהגישו מועמדות במרחב אליו היא שייכת את:

א. נציגי/ות הסיעה למרחב ההסתדרות אליו היא שייכת

ב. נציגות הסיעה למרחב נעמת אליו היא שייכת

ג. הנציגים לועידת ההסתדרות (מתוך מגישי המועמדות במרחב אליו היא שייכת)

ד. הנציגות לועידת נעמת (מתוך מגישות המועמדות במרחב אליו היא שייכת)

 

גבר יבחר מתוך מי שהגישו מועמדות במרחב אליו הוא שייך את:

א. נציגי/ות הסיעה למרחב ההסתדרות אליו הוא שייך

ב. הנציגים לועידת ההסתדרות (מתוך מגישי המועמדות במרחב אליו הוא שייך)

 

מספר הנציגים/ות למרחב ומספר הסימונים – עפ"י המפורסם בטבלה

 

כמות צירים/ות לבחירה לועידה, לועידת נעמת, למועצת המרחב ולמועצת נעמת במרחב

כמות צירים/ות לבחירה לועידה, לועידת נעמת, למועצת המרחב ולמועצת נעמת במרחב – להורדה לחצו כאן

כמות ציריםות לבחירה לועידה, לועידת נעמת, למועצת המרחב ולמועצת נעמת במרחב