גבעתיים

ישיבת מועצת סניף והדלקת נר חנוכה

ישיבת מועצת סניף והדלקת נר חנוכה