ההישגים שלנו

ח"כ מרב מיכאלי : אושר בועדת העבודה בשורה אמיתית לעצמאים: הפחתה בדמי הביטוח הלאומי והפקדה לתכנית חיסכון לפרישה.

מפלגת-העבודה-פנסיה-לעצמאים

ח"כ מרב מיכאלי : מדי פעם זה מצליח. אושר בועדת העבודה בשורה אמיתית לעצמאים: הפחתה בדמי הביטוח הלאומי והפקדה לתכנית חיסכון לפרישה. מה שלשכירות ושכירים הוא בסיסי, יהיה עכשיו גם נחלתם עצמאיות ועצמאים שמפרנסים משפחות, מעסיקים עובדים ותורמים תרומה עצומה לכלכלה הישראלית. אני הצעתי בשנה שעברה לאוצר מודל אחר, לדמי אבטלה ממש, אבל גם זה הישג לעצמאיות והעצמאים וכל מי שעובדות בשבילןם – לשכת יועצי המס, איגוד יועצי המס, להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, עצמאים עושים שינוי ואחרים.

אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לכנסת היה להקים את שדולת העצמאיות והעצמאים ולנסות להשוות את זכויות העצמאיות והעצמאים לאלה של השכירים. לא פשוט להיות עצמאית או עצמאי בישראל. גם לשכירות ושכירים לא קל, אבל לעצמאיות ועצמאים עוד פחות. פעם, בעידן כלכלי אחר, עצמאים בישראל נחשבו עשירים, אבל העידן הזה נגמר. היום, למרות המשקל העצום שלהןם במשק הישראלי, עצמאיות ועצמאים הם מגזר כמעט נטול זכויות סוציאליות. המדינה לוקחת מהם כמה שאפשר, אבל בכלל לא מחזירה להןם. זה נכון לגבי אבטלה, לגבי תשלום במקרה שהם חלילה נפגעים בעבודה – עצמאים מקופחים על ידי המדינה בכל שלב בגלגל החיים של עובד/ת בישראל.

בשנה שעברה תיקנו את תשלום דמי הלידה לעצמאיות, ואנחנו, יחד עם כל הארגונים, עדיין נאבקות ונאבקים לשפר גם את שאר הזכויות הסוציאליות שלהןם. היום אנחנו יכולות ויכולים לרשום עוד הישג בדרך הזאת. זה לא מושלם וזה לא הכל, אבל זה שלב בדרך עד שנפרוש מתחת לעצמאים את רשת הביטחון שכל כך מגיעה להןם.