על סדר היום

חילופי גברי לקראת הוועידה

הודעה-באתר-מפלגת-העבודה

 

בהתאם לסדר היום המתכונן לוועידה הקרובה, מובאים להלן פרטי חילופי הגברי שיובאו לאישור הוועידה.

 

בוועדת חוקה:
סיום חברותה של הגב' לידור פוגל-אורן – אשר הביעה רצונה לסיים חברותה.
– צירוף הגב' מימי צמח

בוועדת כספים:
– צירוף הגב' ענת שפכט כיו"ר הוועדה
– המשך חברותו של איציק רוזנברגר כחבר ועדה.