זו אינה חגיגה של דמוקרטיה ואני מוחק כל מי שמשמיץ מתמודד אחר