הודעות

ועידה 31.7.16 : שמות חברי ועדת בחירות, אישור חוגים ועוד.

 1. כאמור בזימון הועידה להלן  שמות חברי ועדת הבחירות המוצעים:  יו"ר הועדה – כבוד השופט יעקב שמעוני
  ממלא מקום היו"ר – ערן בית דגן
  דנה אורן
  יוסף עטייה
  אלכס גולדפרב
  תמר שחוריאוסנת הלמן

2.  להלן שמות חברי הועדה המוצעים לתיקון עיוותים והבטחת יצוג בהתאם לתקנון הבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ונעמת:

מרים פרקש

פרחאן אבו ריש

שלמה אביטן
אייל אוסטרינסקי

לאה פדידה
פאהים גאנם
נועה גולני

ממלא מקום חברי הועדה: 
יפתח דבוש

מיכל גור

3. להלן שמות החוגים אשר יעלו לאישור בועידה:
א. החוג לתחבורה בראשות יהודה בראור
ב. החוג לקיום משותף בראשות זוהיר בהלול
ג.  חוג הגליל המערבי במפלגת העבודה בראשות רן שוסטרמן