הודעות

ועדת הבחירות : הודעה בדבר שינוי לו"ז עקב החלטת המוסד לבירור עתירות (9/5/17)

בהמשך להחלטה שקיבל אמש המוסד לבירור עתירות, החליטה ועדת הבחירות לעדכן את לוחות הזמנים בהתאם:

1. ניתן להסדיר פרטים ותשלום עד ליום א' 14/5/17 בשעה 17:00

2. ניתן יהיה לערער על אי הכללה בספר עד ליום ד' 17/5/17 בשעה 17:00

3. וועדה לדיון בערעורים תתכנס במידת הצורך ביום ה' 18/5/17