הצעות חוק

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו–2015 עברה בטרומית

הצעת חוק פ/2202

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו–2015

מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה וכך להשוות את נקודת הזיכוי המוענקת למסיימי לימודי מקצוע לנקודות זיכוי המוענקות למסיימי תואר אקדמי ראשון.

 

(של חבר הכנסת איתן ברושי וקבוצת חברי הכנסת)

(ינמק חבר הכנסת איציק שמולי)

(הוצמדה להצעת חוק שמספרה פ/2180)

הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק זו הינה ועדת הכספים