על סדר היום

הסדרת פרטים אישיים

שלום חברים,

בהמשך להמלצות הצוות לבחינת הליכי המפקד והליכי הפיקוח והבקרה באגף המפקד, ישנם חברים הנדרשים להשלים פרטי קשר חסרים (נייח/נייד/מייל/כתובת מגורים) וזאת כתנאי להכללתם בספר הבוחרים בבחירות לראשות המפלגה ומועמדה למפלגה.

בימים אלו נשלח בדואר מכתב לכל החברים הרלוונטים לעניין זה.

לקריאת נוסח המכתב, טופס השלמת הפרטים ודברי הסבר בדבר אופן הגשתו נא להקליק כאן.

 

מצ"ב קישור לבדיקה האם הנך נדרש/ת להשלים את הפרטים באמצעות הטופס הנ"ל ולהגישו לאגף מפקד במפלגה (בתוספת צילום תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה). לקישור נא להקליק כאן או ללחוץ על הקישור הבא> https://www.haavoda.com/Member/UpdateContactInfo

 

בברכה,

ערן חרמוני

מזכ"ל