על סדר היום

המתווה המדיני ע"פ הצעתו של חה"כ חיליק בר