על סדר היום

המלצות הצוות לבחינת נהלי המפקד והליכי הפיקוח והבקרה באגף המפקד

חברות וחברים,

לפני מספר שבועות הוקם צוות לבחינת נהלי המפקד והליכי הפיקוח והבקרה באגף המפקד במפלגת העבודה, אשר הורכב מהיועץ המשפטי עו"ד שימי בראון, מבקר הפנים רו"ח בועז יפעת ומנהל ועדת הבחירות ערן בית דגן.

במהלך הבדיקה נמצא כי ישנם נתונים של חברים החסרים פרטי התקשרות אישיים (מייל ו/או נייד ו/או קווי).

עפ"י המלצות הצוות, המפלגה תפנה לאותם חברים בדרישה להשלים את פרטיהם, במטרה לשמור על זכותם להישאר חברים במפלגת העבודה.

בנוסף הצוות גיבש המלצות הנוגעות לעדכון נהלי המפקד והבקרה בכל הנוגע למתפקדים חדשים בעתיד, ובכל הנוגע לעדכון פרטים של חברים.

אני מודה בשמי ובשם יו"ר המפלגה ח"כ יצחק הרצוג לחברי הצוות על עבודתם המקצועית והיסודית, וחש סיפוק רב מקיומו ללא מורא של הליך בדיקה עצמאי ומקצועי במפלגה, והיכולת להפיק ממנו את הלקחים הדרושים.

ראוי לציין כי ממצאי הבדיקה הצביעו על ליקויים טכניים בעיקרם אשר נוצרו לאורך זמן ובאופן רוחבי בכל הנוגע לאי עדכון פרטי קשר של החברים, ואין בהם כדי להכפיש אדם/מועמד/צד כזה או אחר.
מצ"ב לעיונכם הדו"ח המלא.

דו"ח הבדיקה- לצפייה/ הורדה לחצו כאן

בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה