מעגלים מתרחבים

המחנה הציוני- מצטרפים לאירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית -2017

יום הניצחון על גרמניה הנאצית נחגג ב-9 במאי במדינות ברה"מ לשעבר, וכך גם במדינת ישראל. ביום זה מעלים על נס את תרומתם של ותיקי מלחמת העולם השנייה אשר לחמו כחלק מצבאות בעלות הברית, יחידות הפרטיזנים, המחתרות ושרדו את המלחמה הקשה. סיפורם של החיילים היהודים אשר לחמו במלחמת העולם השנייה הוא סיפורה של החברה הישראלית ומדינת ישראל.

ביום זה נצטרף לאירועי ההנצחה ונצדיע לוותיקי המלחמה.

חיפה- יום שישי, 5/5 , 9:30, הרצל פינת בלפור- צועדים לגן בנימין.

ירושלים-  יום שלישי 9/5, 10:00, התכנסות בגן הסוס, צועדים לטקס המרכזי ברחוב הלל. 

הזמנה לפייסבוק יום הניצחון 2017-01-01 (1)

לפרטים נוספים:
בוריס אייזנברג, יו"ר ארגון העולים של מפלגת בעבודה
 053-7705130
שי גל, יועץ לח"כ קסניה סבטלובה, המחנה הציוני
 054-4310320
אור זיו, רכז "מעגלים מתרחבים"- 054-9732181