על סדר היום

החלטת ועדת הבחירות מהיום (יום ה' 1/6/17)

לאור הליך בדיקת חברותם של מתפקדים/ות ביותר ממפלגה אחת המתקיים עד ליום א' 11/6/17

אישרה ועדת הבחירות את דחיית פרסום ספר בוחרים ד'