על סדר היום

החלטת ועדת בחירות בנושא הארכת המועד להחזרי אגרת בחירות