המוסד לבירור עתירות

החלטות המוסד לבירור עתירות לשנת 2016

מצ"ב

פסד 1-2.16

פסד עתירה 3.16

פסד 4.16

פסד 5.16

פסד 6.16

פסד 7.16

פסד 10.16

פסד עתירה 16.16

פסד עתירה 17.16

פסד עתירה 18.16 – נמשכה ע"י העותר

פסד עתירה 19.16

פסד עתירה 20.16

פסד עתירה 22.16

החלטה בקשה בהולה לבירור נוסף

החלטה בערעור הנוסף – שינדלר

*לצפיה – יש ללחוץ על שם הפס"ד המבוקש.

**שימו לב – הקישורים נפתחים בלשונית חדשה.

***רשימה זו תתעדכן בהתאם עד לסוף השנה