החוג למיגור הגזענות

הזמנה לכנס – משנאת חינם לאחדות