סניף קריית אונו

הזמנה להרמת כוסית בסניף קרית אונו