על סדר היום

הודעה : הארכת הגשת מועמדות לבחירות ולועדת המינויים, לסיעת העבודה בהסתדרות לנעמת ובמרחבים

 

על פי בקשת נציגי סיעת העבודה בהסתדרות ובנעמת אושרה הבקשה להאריך את זמן הגשת המועמדות עד ליום א', 4.9.16, בשעה 20:00.

 

 

________________

יו"ר ועדת הבחירות

השופט(בדימוס)שמעוני