על סדר היום

הודעה בדבר בחירות מקדימות להובלת רשימת מפלגת העבודה בנתניה

בהתאם להחלטת הצוות המוניציפאלי של מפלגת העבודה, יתקיימו בחירות מקדימות לבחירת מי שיוביל את רשימת העבודה ו/או מי מטעמה בבחירות לרשות המקומית בנתניה אשר יתקיימו בתאריך 30.10.18, ויתמודד מטעמה לראשות ומועצת העיר.

הבחירות יתקיימו ביום שני 14.05.2018 (תצא הודעה מסודרת לגוף הבוחר באמצעות סמס ומייל באשר לשעות ומקום ההצבעה)  בקרב כל חברי מפלגת העבודה בנתניה והמשלמים דמי חבר נכון ליום ראשון 15.04.18 שעה 17:00.

רשאי להגיש מועמדות כל חבר מפלגה משלם דמי חבר בנתניה ושהנו כשיר להתמודד לראשות ומועצת העיר, וזאת עד ליום שלישי 24.04.18 בשעה  12:00. הגשת המועמדות תיעשה בבית המפלגה לידי ועדת הבחירות ומחייבת תשלום אגרה ע"ס 300 ש"ח וחתימה על התחייבות שלא להתמודד בבחירות המוניציפאליות בשנת 2018 כנגד מועמד אחר מהמועמד שייבחר בהליך הבחירות המקדימות הנ"ל ו/או לא לתמוך במועמד/רשימה אחר/ת מהמועמד שייבחר בהליך הבחירות המקדימות הנ"ל.
מצ"ב קובץ עם כתב ההתחייבות (צריך לנסח).

ועדת הבחירות תמנה:

** יום ראשון 15.04.2018 שעה 17:00 – סגירת ספר בוחרים.

** יום שני 16.04.2018 – שליחת ספר א' למועמדים.

** יום חמישי 20.04.2018 שעה 12:00 – הגשת ערעור על אי היכללות בספר הבוחרים. הערעורים יידונו בידי המוסד לבירור עתירות.

** יום שני 24.04.18 – ספר בוחרים ב' – ספר סופי.

** יום שלישי 25.04.2018  שעה 12:00 – הגשת מועמדות.

** יום שני 14.05.18 – יום הבחירות