על סדר היום

הגשת מועמדות לועדת המינויים לסיעת העבודה בהסתדרות, נעמת ובמרחבים – קישור להרשמה