ועדת כספים

דו"ח ביצוע תקציב 2018

לצפייה במסמך: דוח ביצוע תקציב 2018