על סדר היום

ברכה לרגל חג הקורבן ולחג הנביא סבלאן

איד אלאדחא