בחירות למזכ"ל 01.2017

אחוז ההצבעה בבחירות למזכ״ל מפלגת העבודה וליו״ר ותיקי התנועה