בחירות למזכ"ל 01.2017

אחוז ההצבעה בבחירות למזכ״ל מפלגת העבודה – סיבוב שני