על סדר היום

אופן חישוב הבטחת הצירים/ות

לצפייה באופן חישוב הבטחת הצירים/ות יש ללחוץ כאן